Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

SOK / Karla on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen

käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Karla ketjuohjaus

PL 1146

00088 S-RYHMÄ

Rekisterin nimi

Karla ketjuohjaus, Karlan palauterekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot talletetaan rekisterin pitäjän ylläpitämään Karla ketjuohjaus, Karlan palauterekisteriin. Rekisteriin talletetaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteiden käsittelemiseen ja toimintamme parantamiseen. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Palautelomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Karlan palauterekisteriin talletetaan ainoastaan palauteomakkeella ilmoittamasi tiedot. Tyypillisesti palautelomake sisältää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan palautelomakkeen kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Palvelulomakkeella tai muulla verkkosivuillamme olevalla lomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumusta.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Karla Ketjuohjaus

PL 1146

00088 S-RYHMÄ